Κανόνας Απαράβατος για όλα τα φάρμακα

ΠΑΝΤΑ Πρέπει να παίρνω τα φάρμακα και τις βιταμίνες μου στις ίδιες σταθερές ώρες κάθε ημέρα.

UA76175345-1